<option id="wwysk"><samp id="wwysk"></samp></option><code id="wwysk"></code><noscript id="wwysk"><small id="wwysk"></small></noscript><optgroup id="wwysk"></optgroup>
<optgroup id="wwysk"></optgroup>
<li id="wwysk"><span id="wwysk"></span></li>
 • <li id="wwysk"><tr id="wwysk"></tr></li>
 • 您可以向我们了解

  • 1.网站使用的问题
  • 2.关键字投放
  • 3.网站广告咨询
  • 4.螺丝中易通服务咨询
  • 5.会员服务及后台咨询
  什么是关键字
  关键字右侧服务是一种针对特定关键词的网络推广方式出现在中国螺丝网五大栏目搜索结果每一页的右侧按购买的排名顺序展示企业购买了关键字右侧服务后就能够被查找此产品关键词的客户优先?#19994;?
  关键字的表?#20013;问?/h5>
  详细说明
  一显示结果与搜索关键词绑定搜索某个关键词即会出现与之相对应的文字链如果搜索关键?#20160;?#26159;企业所购买关键词在搜索结果中也没有相对应的关键字右侧服务文字链即准确搜索
  二每个关键词的关键字右侧服务位置为10个
  三关键字右侧服务的内容包括网页标题13个字网页描述24个字符以及客户指向的URL地址内容由企业提供
  四如果文字中包含所绑定的关键词则显示时关键词会用红色突出
  ϺƱн¼
  <option id="wwysk"><samp id="wwysk"></samp></option><code id="wwysk"></code><noscript id="wwysk"><small id="wwysk"></small></noscript><optgroup id="wwysk"></optgroup>
  <optgroup id="wwysk"></optgroup>
  <li id="wwysk"><span id="wwysk"></span></li>
 • <li id="wwysk"><tr id="wwysk"></tr></li>
 • <option id="wwysk"><samp id="wwysk"></samp></option><code id="wwysk"></code><noscript id="wwysk"><small id="wwysk"></small></noscript><optgroup id="wwysk"></optgroup>
  <optgroup id="wwysk"></optgroup>
  <li id="wwysk"><span id="wwysk"></span></li>
 • <li id="wwysk"><tr id="wwysk"></tr></li>